Træning for voksne medlemmer i vintersæsonen

Voksentræning indendørs frem til jul:
Vi tilbyder igen i år træning for voksne indendørs medlemmer på alle niveauer. Se her Niveau-beskrivelse for at sikre, at du tilmelder dig det rigtige niveau. Træneren forbeholdes ret til at anvise andet hold, hvis niveauet (for højt/for lavt) giver anledning til det. Du kan se de planlagte hold på halbooking under arrangementer/hold.
Holdene vil være frigivet til online tilmelding via halbooking på tirsdag den 25/9 efter kl. 21. Prisen er 850 kr. for en time 11 gange indtil jul.

 

Training lessons for adult members – Until Christmas:

Again this year we offer training for adults at all levels. Check out our website description of levels to make sure you sign up for the right level. The Coach is reserved for the right to appoint another team if the level (too high / too low) makes better sense. You can check out the possibilities on “1900tennis.halbooking.dk”. Price: 850,- DKK/hour for eleven times.

Teams will be released for online registration via “halbooking” on Tuesday 25/9 after 9 pm.