Ny konstituering – bestyrelse

Bestyrelsen har rokeret lidt rundt på posterne.
 
Henrik Larsen vil gerne fritages for kassererposten, så bestyrelsen har lavet en ny konstituering:
 
Mads Christensen går ind i bestyrelsen og Morten Seemann bliver suppleant.
 
Orla Hoppe (nuværende formand) – fortsætter som Formand
Mads Christensen – Næstformand
Jesper Dahl – Kasserer
Med bedste tennishilsner 
 
Bestyrelsen