Opdateret: Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 27. maj kl 19:00 på Grønnevej

[Opdateret]

Agenda iht vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  a) Status på projekt Kongelunden
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt.

Regnskab kan efterses på kontoret ved henvendelse til kasserer Jesper Dahl (kasserer@1900tennis.dk)

PS! Da det er et indendørsarrangement, skal alle deltagere have gyldigt Corona-pas (der skal fremvises ved indgangen)

Supplement til dagsorden for generalforsamling:

Der er indkommet følgende forslag til behandling:

 1. Forslag til retningslinjer for kommunikation
 2. Forslag til retningslinjer for disponering af banetid til træning
 3. Forslag til principbeslutning om videre arbejde med Padel tennis

Ang. valg til bestyrelsen:

Der er valg til fire pladser i bestyrelsen.

Husk Coronatest/pas – vi ses i morgen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen