Generalforsamling tirsdag 7/3-2017

Indsendt af Louise Åstrøm den 8. februar 2017, kl. 13:41 Generelt

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Lyseng, med følgende dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
  4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer skal vælges)
  6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Klubben byder på kaffe, en øl eller et glas vin og håber på stort fremmøde. Husk - forslag til bestyrelsen kan fremsendes på formand@1900tennis.dk til og med den 15. februar.

 

Vel mødt!