Generalforsamling 2018

Indsendt af 1900 WEB den 13. februar 2018, kl. 19:19 Generelt

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Lyseng, med følgende dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
  4. Behandling af evt. indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (En kand. for 2 år og en kand. for 1 år skal vælges)
  6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

Klubben byder fra kl. 18.30 på kaffe, en øl eller et glas vin og håber på stort fremmøde. Husk - forslag til bestyrelsen kan fremsendes på formand@1900tennis.dk til og med den 15. februar, som aktuelt er udst til den 22. februar.

 

Vel mødt!