Bestyrelse

Bestyrelsen i Aarhus 1900 Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt 4 øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Poul Søjberg (konstitueret formand)
formand@1900tennis.dk

Orla Hoppe (næstformand)
orla@hoppe.dk

Henrik Larsen (kasserer)
kasserer@1900tennis.dk

Jesper Dahl
jea_@hotmail.com

Morten Seemann
morten.seemann@live.dk

Jan Christoffersen

Martin Blixt
martinblixtjacobsen@gmail.com

Mads Chrsitensen (suppleant)

Se også klubbens Vedtægter