Bestyrelse

Bestyrelsen i Aarhus 1900 Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt 4 øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Louise Åstrøm (formand)
formand@1900tennis.dk

Jan Kudsk (næstformand)
janbokudsk@yahoo.dk

Henrik Larsen (kasserer)
kasserer@1900tennis.dk

Jan Christoffersen
jschr@nuuday.dk

Anja Müller
anjahellemuller@gmail.com

Ditte Marie Erichsen
marieditte@hotmail.com

Kamilla Appelquist
kak@rssaarhus.dk

Se også klubbens Vedtægter