Bestyrelse

Bestyrelsen i Aarhus 1900 Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt 4 øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Louise Åstrøm
formand@1900tennis.dk

Næstformand
Orla Hoppe
orla@hoppe.dk

Kasserer
Henrik Larsen
kasserer@1900tennis.dk

Medlem
Poul Søjberg
psojberg@gmail.com

Medlem
Jan Sander
js@mail.dk

Medlem
Jesper Dahl
jea@hotmail.com

Medlem
Morten Seemann
morten.seemann@live.dk

Suppleant
Torben Jensen
torben@futura.dk

Suppleant
Martin Blixt
martinblixtjacobsen@gmail.com

Se også klubbens Vædtægter