Bestyrelse

Bestyrelsen i Aarhus 1900 Tennis står for den overordnede ledelse af klubben. Den består af formanden, næstformanden, en kasserer samt 4 øvrige medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på klubbens årlige generalforsamling for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Orla Hoppe (formand)
formand@1900tennis.dk

Jesper Dahl (næstformand)
jea_@hotmail.com

Henrik Larsen (kasserer)
kasserer@1900tennis.dk

Poul Søjberg
psojberg@gmail.com

Morten Seemann
morten.seemann@live.dk

Jan Christoffersen
jschr@nuuday.dk

Martin Blixt
martinblixtjacobsen@gmail.com

Annette Løvbjerg (1. suppleant)

Mads Christensen (2. suppleant)

Se også klubbens Vedtægter