COVID-19 instruks Aarhus 1900 Tennis

Fra og med den 29. oktober er det påbudt at bære ansigtsmaske i fællesområderne i hallen. Undtaget er banerne og omklædningsrummene.
Ophold i cafe/balkonområde skal begrænses mest muligt og der må ikke være mere end 10 forsamlet på noget tidspunkt – så forlad anlægget når du har spillet og ankom først umiddelbart inden du skal spille.
Vi opfordrer til at du klæder om hjemmefra for at mindske trykket på omklædningsrummene.
Drop-In aktiviteter opretholdes, men det påhviler de ansvarlige for arrangementerne at opdele de tilmeldte i 2 grupper af max 10 som holdes adskilt i hver sit baneafsnit.
Træning forsøges gennemført som normalt – på træningshold med deltagere ældre end 21 år vil der kunne forekomme justeringer så holdstørrelsen holdes under 10.
Hvis du har symptomer eller er testet positiv må du ikke deltage i træning før du igen er testet negativ.
Til holdkampene vil der være begrænset antal pladser til publikum. Der vil blive foretaget opmærkning/stoleopstilling/anvisninger som respekterer myndighedernes krav. Opmærkninger skal respekteres for vores alles sikkerhed.

Husk at:

  • holde afstand (min 1 meter)
  • håndhygiejne
  • hoste i ærmet (edited)