Der åbnes for køb af medlemsskaber og tilmelding til træningshold på mandag d. 5. April kl. 18. (træningsholdene starter i ugen, der begynder med d. 19. april for intro/studerende og...

Fra og med den 29. oktober er det påbudt at bære ansigtsmaske i fællesområderne i hallen. Undtaget er banerne og omklædningsrummene. Ophold i cafe/balkonområde skal begrænses mest muligt og der må...

Bestyrelsen har rokeret lidt rundt på posterne.   Henrik Larsen vil gerne fritages for kassererposten, så bestyrelsen har lavet en ny konstituering:   Mads Christensen går ind i bestyrelsen og Morten Seemann bliver suppleant.   Orla...