Bestyrelse

Formand:
Louise Åstrøm (mail: formand@1900tennis.dk)
Næstformand:
Ole Arenfeldt (mail: formand@1900tennis.dk)
Kasserer:
Mads Christensen (mail: kasserer@1900tennis.dk)
Økonomiudvalg:
Louise Åstrøm, Mads Christensen og Orla Hoppe
Træning, Turneringer
Orla Hoppe (mail: orla@hoppe.dk)
IT- og medlemssystemer
Orla Hoppe
Anlæg:
Torben Jensen (mail: torben@futura.dk)
Sponsorer:
Jens Bruun (mail: jensbruun52@gmail.com)
Kommunikation og ad hoc opgaver:
Poul Søjberg (mail: elite@1900tennis.dk)