Affaldssortering

På terrassen ved klubhuset finder du containere til alt det, som vi kan sende til genanvendelse.

Plastik, metal og drikkekartoner – dvs. boldrør, plastikposer (tomme) og metal- og plastik genstande samt evt. mad- og drikkekartoner.

Pap og papir – til alle papkasser (dog ikke pizzabakker!) og papir

Glas – til glas og flasker